Introduction to 
The Reappearance of the Christ 
and the Masters of Wisdom
  
by Benjamin Creme


שיבתם של המאיטרייה ומורי החכמה

המאיטרייה, מורה העולם, נמצא היום בעולם כדי לחנוך את העידן החדש, עידן הסינתזה

אנו נעים אל תוך תקופה של שיא, המובילה לאירועים אשר ישנו מיסודם את חיינו כפי שאנו מכירים אותם. שינויים כבירים מתחוללים בכל תחומי החיים, כהכנה לקראת ייסודן של צורות חדשות לחלוטין של חיים חברתיים ומערכות יחסים, צורות המבוססות על שיתוף ועל שיתוף-פעולה.

יש שמפרשים זאת כימי משיח. בעיני אחרים שינויים אלה מחדדים את ההכרה שהאנושות תוכל לשרוד רק אם יתחולל שינוי פנימי מהותי ותהיה נכונות להשתית את חיינו הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים על כיוון חדש. האין זה אפשרי ששני ההיבטים הללו נכונים?

רווחת המודעות לעלייתו באופק של עידן רוחני חדש, המונחה בידי ההררכיה הרוחנית של מורי החכמה. חבריה הם אנשים שהקדימו אותנו בהתפתחותם באופן משמעותי; אשר עדנו עצמם לקראת מושלמות; אשר האנרגיות והרעיונות שלהם היו הגורם המניע מאחורי ההתפתחות שלנו; ואשר מתחילים לעלות מתוך מקומות התבודדותם הקדמוניות כדי להנחות אותנו אל עבר עידן הדלי.

הם אינם באים לבדם. על-פי חוק מחזורי ובתגובה לצורכה של האנושות, הם חוזרים לעבודה חיצונית בעולם יחד עם ראשם ומנהיגם, מורה העולם, שאנו במערב קוראים לו מאיטרייה.

במהרה ניווכח כי בינינו חי כעת אדם המגלם בתוך עצמו הן את תקוותן וכמיהתן של הקבוצות הדתיות, והן את שאיפותיהם המעשיות של ההוגים הפוליטיים והכלכליים לחיים טובים יותר לכול.

ב19- ביולי, 1977, ישות גדולה זו, המאיטרייה, מורה האהבה, נכנס ל"נקודת ההתמקדות" שלו, כפי שהדבר מכונה, מדינה מסוימת בעולם המודרני.

הוא יראה לאנושות באילו צעדים לנקוט כדי לחדש את עצמה, וכדי ליצור תרבות המבוססת על שיתוף, על שיתוף-פעולה ועל רצון טוב, שבאופן בלתי נמנע יובילו לאחווה עולמית.

בקרוב נוכל לראות אדם זה, בעל סגולות יוצאות מגדר הרגיל. נוכל לזהותו לפי עוצמתו הרוחנית; לפי חכמתו וראייתו הרחבה; לפי אהבתו הכוללת; לפי יכולתו לתפוש את הבעיות האנושיות ולהתוות פתרונות לדילמה של האדם – פוליטית, כלכלית, דתית וחברתית.

הוא אלוהי, בכך שעידן את עצמו והביא לידי הגשמה את פוטנציאל האלוהות בכל אחד מאיתנו. הוא גם אדם, והוא בא כאח, מורה וחבר לעורר השראה באנושות שתיצור לעצמה עולם טוב ומאושר יותר. לנענים לו הוא יראה את הדרך אל מצב ההוויה שבו הממשות, או אלוהים, הינה חוויה הווה-תמיד/נוכחת תמיד, ואשר ביטויה הן שמחה ואהבה.

ההררכיה הרוחנית והסדר העולמי החדש

אנשים רבים עזבו את הכנסיות מכיוון שאלה ייצגו תמונה של המושיע שרוב האנשים החושבים כיום התקשו לקבל – כבנו האחד והיחיד של אלוהים, שהוקרב בידי אביו האוהב כדי להושיע את האנושות מתוצאות חטאיה; כמפרש הקבוע והייחודי של טבע האלוהות, שאינו גדל ואינו מתרחב כפי שאדם גדל במודעותו וביכולתו לקבל התגלויות אחרות של הטבע האלוהי; וכמי שממתין באיזה 'רקיע' מיתולוגי ונשכח עד לקץ הימים, שאז הוא יחזור בענני כבוד לקול חצוצרות המלאכים, וברדתו מעננים אלה, יירש את ממלכתו.

רובה של קבוצת האנשים החושבים היום פסלה הבנה זו, אך נשארה ללא מענה באשר למשמעות החיים והאבולוציה, ללא ראייה ברורה של הדרך קדימה, וגם ללא אמונה ברורה בעובדת מציאות אלוהית, הקשר המתמשך שלה עם האנושות ואהבתו אליה. הדעה המוצגת על ידי התפישה האזוטרית ללא ספק יותר רציונלית ומתקבלת על הדעת, והיא מתואמת יותר עם מה שידוע לנו היום מההיסטוריה, המדע ודתות אחרות מלבד הנצרות.

ניתן לתאר את התפישה האזוטרית כפילוסופיה של התהליך האבולוציוני הן באדם והן בממלכות הנמוכות יותר בטבע. זו אינה אמנות וגם לא מדע; היא גם לא דת – אלא שואבת מכל אלה יחד. היא המדע של החכמה המצטברת של עידנים, אולם היא דינמית במקום להיות אקדמית ביישומה לחיינו היומיומיים. היא מגישה הסבר שיטתי ומקיף למבנה האנרגטי של היקום ולמקומו של האדם בתוכו. התפישה האזוטרית גם מתארת את הכוחות וההשפעות שעומדים מאחורי עולם התופעות. בעזרתה ניתן להפוך מודעים לכוחות אלה ובהדרגה להגיע לידי שליטה בהם.

מספר גדל והולך של אנשים אינם מסתפקים יותר בקבלת העולם כחומרי בעיקרו בעוד כל התנסויותיהם מצביעות על ההפך. מצבים גבוהים של תודעה והשליטה על החומר הנובעת מהם הוכחו שוב ושוב, בדרכים שונות וברמות שונות, החל מהיוגים הגדולים של הודו ועד ל[אמן העל-חושי] אוּרי גלר.

ההתעניינות הרבה והמתרחבת בתחומים כמו: פילוסופיה ודתות המזרח, גלגולים וחוק ההיוולדות, כוחה של ההכרה המכריע את החומר, המישורים האתריים של החומר, כפי שהודגמו בעבודתו של וילהלם רייך ובצילום הקירליאני, הומאופתיה, אקופונקטורה, ריפוי רוחני ורדיוניקס – כל אלה הם עדות ישירה של מודעותנו המתרחבת אל רמות של הוויה וידיעה שהן מעבר לגוף הפיסי ולהכרה המוחשית. זהו חלק מתפנית גדולה בתודעה המתרחשת בכל מקום, והיא תוצאה ישירה של תחושתנו כי צורות המחשבה וההרגשה הישנות אינן מספיקות יותר לבטא את מודעותנו המתרחבת לממשות, ובכך מגלה את המוכנות שלנו לקבל התגלות חדשה.

אין ספק שבכל מקום מתרחשת התעוררות רוחנית חדשה, והיא בסופו של דבר תהיה חייבת להוביל לתקופה של אחווה עולמית – זו תהיה ההתרחשות המרכזית של עידן הדלי. מה שקורה עתה הוא תוצאה של כוחות פנימיים אשר מחוללים שינויים גדולים בחשיבה ובתודעה האנושית. מכאן יצמח ארגון-מחדש יסודי של המוסדות והמבנים החברתיים של העולם שלנו, אשר אינם עונים יותר על צרכיו האמיתיים של האדם.

בכל העולם מתעוררות גישות חדשות למציאות, ומתחילה הגדרה מחדש של הערכים שאמורים למשול בחיינו בעידן הבא [עלינו]. הדבר יהיה כרוך בארגון מחדש של המערכות הפוליטיות, הכלכליות והמוניטריות, והתאמתם לקווים מנחים רציונליים וצודקים יותר.

בתחום הכלכלה, יישום העיקרון של שיתוף בתוצרת העולם צריך להיראות כעדיפות ראשונה במעלה, שינוי הפער הנוכחי, שקיים בין רמות החיים במערב לאלה במגזרים רחבים מאוד של העולם השלישי, אל מצב שוויוני ולכן יציב יותר. התוצאה הישירה של מודעות מתעוררת לצרכים אלה היא הדאגה הגוברת לעמים המקופחים בעולם מחד, והנחישות הגוברת של עמים מקופחים אלה לתקן את מצבם שלהם מאידך.

השינויים הפיננסיים הנדרשים חייבים לקחת בחשבון את התפוצה השוויונית של משאבי העולם. למשל, ניתן להשתמש בצורה מתוחכמת של סחר-המרה או חליפין המבוססים על ערך מוסכם מראש לתוצרת של כל מדינה, במקום השיטה הנהוגה היום, שבה מושם ערך מופרז/מנופח על תוצרת מיוצרת, לרעת המדינות שעיקר תוצרתן היא סחורות ומצרכים טבעיים. שיטה כזאת תסלול את הדרך לקיומה של מערכת יחסים כלכלית בריאה יותר בין מדינות ואומות הנמצאות בשלבים שונים של התפתחות.

המערכות הפוליטיות הנוכחיות ייראו, כל אחת מהן, כנמצאות ברמת שינוי או השתנות שונה, ולכן לא מבוּדדות בתוך עצמן, כפי שהן נראות עכשיו. מכאן תצמח הרמוניה גדולה יותר ברמה העולמית.

ניתן להתייחס לעניין הגובר והולך בבעיות סביבתיות אקולוגיות כאל תוצאה ישירה של ההבנה ההדרגתית של האנושות כי היא אינה גורם נפרד על הפלנטה אלא חלק המאוחד עם השלם הגדול יותר, הכולל את כלל ממלכות הטבע.

בעבור רבים היום הבנה זו כוללת את ההכרה במצבי תודעה גבוהים שהמאסטרים הגיעו אליהם, המאסטרים והמקודשים של העולם אשר מרכיבים את הממלכה הרוחנית המתהווה. קיומם נחשף לראשונה בתקופה המודרנית על ידי ה.פ. בלווצקי, אחת ממייסדות החברה התיאוסופית, עוד ב1875-. תקשורת מפורטת יותר על פועלם ותורתם/משנתם של המאסטרים ניתנה על ידי אליס א. ביילי בין השנים 1919 ו1949-. בספרה, "ההחצנה של ההיררכיה" [The Externalisation of the Hierarchy] היא חשפה את עובדת קיומה של תוכנית השיבה לעבודה ולפעילות במישור הפיסי של קבוצה זו של אנשים מוארים, שיבה אשר כפי שנאמר החלה כבר.

ברור לעין שהאדם עשה צעדים גדולים למן ההתחלה הפרימיטיבית שלו. כל ציביליזציה וכל תרבות חזתה באנושות העושה צעד נוסף קדימה בביטוי הפוטנציאלים שלה. רבים מאמינים שתהליך אבולוציוני זה הונחה במשך אלפי השנים על פי תכנית שנתמכה בידי אנשים מפותחים אלה, הידועים לאזוטריקנים כ- "היררכיה הרוחנית של המאסטרים" או כ-ממלכה הרוחנית. ניתן לראות את ההיסטוריה של האנושות כתגובה לרעיונות שהועברו על-ידם לעולם במשך השנים, על מנת לממש את ההתקדמות שהושגה בידע ובחכמה, ואשר באה לידי ביטוי באמנויות היצירה, במדעים, בפוליטיקה ובדת.

כל הדתות הגדולות נושאות בפני האנושות את החזון של התגלות נוספת שתתרחש על ידי מורה עתידי או אוואטר. הנוצרים מקווים לשיבתו של המושיע, הבודהיסטים נושאים את עיניהם להופעתו של בודהה נוסף, הלורד מאיטרייה, בעוד היהודים מייחלים לשובו של המשיח, המוסלמים לבואו של האימאם מאהדי, וההינדים להתגלותו של הבודהיסאטווה או קרישנה. כל אחד מהם מצפה לבואו של האחד, שיגלה אמת חדשה ויהיה מדריך לעתיד.

בתורה האזוטרית הם כולם ידועים כישות אחת, מורה העולם, המנהיג העליון של ההיררכה הרוחנית של המאסטרים, ומצפים לבואו הקָרֶב, עכשיו, כאשר אנו בפתחו של עידן הדלי.

בכל עידן הופיעו מורים מתוך מרכז רוחני זה על מנת לאפשר לאנושות לעשות את צעדה האבולוציוני הבא; אני מכירים אותם, בין השאר, כהרקולס, הרמס, רמה, מיתרה, ויאסא, שנקרצ'אריה, קרישנה, בודהה והמאיטרייה. כולם – אנשים ששכללו את עצמם בתקופתם, כולם בני אנוש שהפכו להיות בני אלוהים על כי גילו את אלוהותם המוּלדת.

הם אלה האחראים על התכנית לאבולוציה של האנושות ושל ממלכות הטבע. תכנית זו מתבצעת בתיווכה של ההררכיה האזוטרית של המאסטרים, אשר מעורבים בכל אירועי העולם ומרכיבים את הגוף המנהיג של העולם, סמוי - מכיוון שהוא בלתי-ידוע. מורי החכמה הם אותם בנים למשפחת האדם אשר ערכו את המסע האבולוציוני לפנינו; אשר, כיוון ששכללו את עצמם באמצעות אותה הדרך עצמה שבה אנו מתקדמים, לקחו על עצמם את האחריות להדריך אותנו לקראת ההתפתחות שהם עברו. הם וקודמיהם עמדו מאחורי תהליך האבולוציה, כאשר הם מנחים את האדם ועוזרים לו, באמצעות הרחבה הדרגתית של התודעה, לגלות בהדרגה את אלוהותנו המולדת ולהפוך להיות, כמותם, אלוהיים, ישויות מפותחות או מוארות.

יש תהליך אזוטרי להתפתחות ולהשתלמות זו שבה האדם הופך להיות מאוחד עם מקורו – זהו נתיב מדעי שנקרא חניכה או התקדשות. נתיב זה מצוין על ידי חמישה צעדים, או נקודות משבר ומתח, עיקריים. כל חניכה מובילה להתרחבות תודעה כבירה, אשר בתורה מביאה לחזון מעמיק והולך וכולל יותר של טבעה האמיתי של המציאות.

המאסטר שעבר את החניכה החמישית אינו זקוק יותר להיוולדות חוזרת והתנסות בחיים על פני האדמה. החלטתו באם להישאר ולפעול כאן מותנית בתשוקתו לשרת את התכנית ולא בקרמה האישית שלו.

סביר להניח שרבות מהדמויות הבולטות בהיסטוריה, אם לא כולן, היו מקודשים מודעים בדרגה זו או אחרת, למשל: פיתגורס, סוקרטס ואפלטון; שייקספיר, דנטה ובייקון; ליאונרדו, פאראסלסוס ומוצרט; אסוקה, בנג'מין פרנקלין ואברהם לינקולן. אלה הדגימו בחייהם ובכתביהם חכמה מרמות תודעה גבוהות יותר, מודעות למשמעות הרחבה יותר של הדברים ותחושה של סינתזה פנימית.

דמותו המסתורית של הרוזן מסיינט ג'רמיין, אשר הוכר בגלוי כמאסטר על ידי כל חצרות המלוכה במאה השמונה-עשר באירופה, היא אחד מהגילויים הספורים של מורי החכמה אשר חי בגלוי בעולם היומיומי, מלבד המכתבים מכמה מהמאסטרים אשר עמדו מאחורי ייסוד החברה התיאוסופית ואשר מוצגים במוזיאון הבריטי. כמה ממכתבים אלה הוצגו בנובמבר 1975 לרגל חגיגות המאה של החברה התיאוסופית [והם מובאים בספר (Letters from the Masters) בהוצאת החברה].

רובם המכריע של אנשים מוארים אלה שוכנים באזורים הנידחים של הרים ומדבריות העולם, יוצרים קשר עם העולם אך לעתים נדירות, ועושים את עבודתם באמצעות תלמידיהם בדרך של תקשורת טלפתית.

במסורת האזוטרית המונח, מורה עולם, מושיע או Christ אינו שמו של יחיד כלשהו אלא של תפקיד בממלכה הרוחנית. הנושא הנוכחי בתפקיד זה, הלורד מאיטרייה, ממלא אותו מאז 2,600 שנה, והתגלם בארץ ישראל באמצעות תלמידו, ישוע. זאת בשיטה הנפוצה ביותר להתגלמות של אוואטרים – השיטה האוקולטית של האצלה.

הוא לא עזב את העולם, אלא במשך 2,000 שנה התכוון לזמן עתידי זה והמתין, בעוד הוא מכשיר את תלמידיו ומכין את עצמו לתפקיד הגדול הממתין לו. הוא הודיע כי הפעם יבוא הוא בעצמו.

ההופעה מחדש של הממלכה הרוחנית

בנקודה זו, עם עליית עידן הדלי, המאסטרים של הממלכה הרוחנית מוכנים לחזור לעולם היומיומי, בפעם הראשונה לאחר אינספור של אלפי שנים, כדי לחנוך את העידן החדש של סינתזה ואחווה. תחת פיקודו של מנהיגם הגדול, מורה המורים, מורה העולם, יהלכו המאסטרים בינינו בגלוי וינהיגו אותנו אל חוויית עידן הדלי. הם עומדים כרגע וממתינים שאנו, מתוך בחירתנו החופשית, נצעד את הצעדים ההכרחיים הראשונים בכיוון של אחדות, שיתוף פעולה ומיזוג. ואז הם יופיעו ויעלו כשהמאיטרייה בראשם, ונוכחותם בעולם תהפוך לעובדה מוגמרת.

במושג "ההופעה מחדש של ההיררכיה" הכוונה לתהליך שיארוך 30 שנה. אין זה אירוע פתאומי או מהיר וזהו תהליך שדורש הכנה מוקדמת. למעשה, ההכנות לאירוע זה החלו ב1425-, ומאז אותו הזמן כל הפעילויות האחרות של הממלכה הרוחנית נתפשו לאור יחסם אל אירוע מיוחד וחסר תקדים זה.

משמעות הדבר היא, שהיררכיית המאסטרים הפלנטריים, אשר עבדו במישורים המנטליים הגבוהים במשך אלפי שנים, הגיעו לנקודה בהתפתחותם האבולוציונית המצריכה הפעלה-מחדש re-enactionשל התנסות חיים במישור הפיסי, והפעם במבנה של קבוצה. זוהי הסיבה הבסיסית שמאחורי הופעתם מחדש המתוכננת לזמן הקרוב. התועלת שבהופעה-מחדש זו לאנושות אינה מקרית, אבל היא בעלת חשיבות משנית. על ההיררכיה של המאסטרים להראות, פעם נוספת, את יכולתם לתפקד בכל המישורים בו-זמנית, אך הפעם כקבוצה. עבורם זו תהיה השלמה של התנסות במישור הארצי, כהכנה ליציאתם לאחד משבעת הנתיבים של האבולוציה הגבוהה. אלו הם:

נתיב השירות על פני האדמה  

.1

נתיב העבודה המגנטית   

.2

נתיב ההכשרה ללוגוס פלנטרי   

.3

נתיב סיריוס  

.4

נתיב הקרן  

.5

הנתיב שהלוגוס עצמו מצוי עליו  

.6

נתיב ההוויה המוחלטת Absolute Sonship  

.7

איננו יכולים כרגע לתפוש את אופיה של האבולוציה הגבוהה, אך הפירוט שהובא יכול להציג בפני הדמיון שלנו את טווח ההתפתחות האבולוציונית הממתינה לאדם.

החלטתו של המאיטרייה

יש בשנה שלושה חגים רוחניים הנערכים על ידי הממלכה הרוחנית. אלו הם: חג הפסחא, הירח המלא בגדי, בדרך כלל באפריל; חג הווסק של הבודהה, בירח המלא של שור, במאי. השלישית היא החגיגה של המאיטרייה כמייצג האנושות בירח המלא של יוני.

בחג אחרון זה, ביוני 1945, הכריז מורה העולם, האחד שאנו מכנים המאיטרייה, על החלטתו לשוב אל העולם, בתנאי שהאנושות תיקח על עצמה את הצעדים, על פי רצונה החופשי, לעשות סדר בביתה. התנאים שהציב הם אלה:

שתשוקם מידה כלשהי של שלום בעולם;

שתהליכים כלכליים יתחילו להיות מושתתים על עקרון השיתוף;

שאנרגיית הרצון הטוב תתחיל להתגלם, ותוביל ליישום של יחסי אנוש תקינים;

שארגונים פוליטיים ודתיים ברחבי העולם ישחררו את נתיניהם או מאמיניהם מהפיקוח הסמכותי על אמונות וחשיבה.

וכאשר מחשבותיהם של האנשים יתחילו להתפתח בכיוונים אלה, הוא ישוב, ללא ספק, בזמן המוקדם ביותר האפשרי. הנחתי היא שרגע זה הגיע.

החלטתו של המאיטרייה לשוב אל התגלמות גלויה גרמה לכמה אירועים חשובים:

הוא השתמש בפעם הראשונה במנטרה או תפילה עוצמתית ועתיקה ונתנה לעולם. תפילה זו ידועה היום בעולם בשם "התפילה הגדולה" או The Great Invocation. היא ניתנת לעולם כשיטה עוצמתית שבעזרתה אנרגיות ההיררכיה יכולות להיקרא על מנת לחולל את השינויים הנחוצים. כמה מיליוני אנשים משתמשים בה היום ברחבי העולם. .1

 

שתי ישויות קוסמיות משתפות את האנרגיה הכבירה שלהם עם זו של המאיטרייה: א. רוח השלום או האיזון ירדה עליו שוב והאצילה אותו בדרך הדומה לדרך שבה המושיע האציל ועבד דרך התלמיד ישוע בארץ ישראל. ב. אוואטר הסינתזה, שנקרא על ידי ההררכיה, מביא אל עולמנו אנרגיה גדולה בעלת ארבעה פנים וגורמת, מתוך הניכור הנוכחי, להיתוך הדרגתי ולאחדות. שני אלה עומדים מאחוריו ומחזקים את כוחו במידה רבה. .2

 

 

הקבוצה החדשה של מי שהעמידו עצמם בשירות העולם

קבוצה חדשה כוננה בעולם על מנת להכין את הדרך לבואו של מורה העולם. מאחר שקבוצה זו מקושרת באופן סובייקטיבי לממלכה הרוחנית, היא מהווה חיל חלוץ שדרכו הוא יכול לפעול. אנשים אלה לא מאוגדים בארגון חיצוני, אבל ניתן למצוא אותם בכל מדינה בעולם, ללא יוצא מן הכלל.

לא ירחק הרגע שבו העולם יחזה בהופעתם של גברים ונשים בעלי יכולת ותובנה, שיש בידיהם תשובות לקשיים שמטרידים את העולם כיום. טובת הכול נמצאת בראש מעייניהם של אנשים אלה. הם עומדים הכן לבצע את המשימה של ארגון מחדש של המבנה החברתי של העולם על בסיס קווים רוחניים יותר, כאשר ייקראו לכך. ושוב, הדבר עומד להתרחש בקרוב.

המאסטרים יכינו אותם למשימותיהם המסוימות ויספקו את הדחף האנרגטי הנחוץ.

אנשים אלה ידועים כרגע אך למעט, אולם השפעתם הקרבה על ענייני העולם תהיה גדולה. הם יפעילו את השינויים, שכאשר יצברו תאוצה, יתמירו את פני העולם.

כבר היום עושים המאסטרים גיחות אל העולם ממקומות משכנם לשם תקופות הסתגלות קצרות. מאסטר מסוים הופיע במשך שנת 1976 בחמישה מרכזים או נקודות מוצא עיקריים – ניו-יורק, לונדון, ג'נבה, דרג'ילינג וטוקיו. מאסטר זה אוסף יחדיו את שותפיו בקבוצות השונות; הוא מתאם וממריץ את הפעילויות של קבוצות אלה, ונוגהם של חמישה מרכזים אלה יתפשט על פני העולם כולו במעגלים הולכים ומתרחבים, ויכין אנשים בכל מקום לקבל את נוכחותו של מורה העולם. גל גדול של תוחלת רוחנית ישטוף את העולם, ועל גל זה יממש המאיטרייה את הופעתו.

מתוך קבוצות אלה, המורכבות מאנשים בעלי תחום מקצועי מגוון – פוליטי, דתי, חברתי, מדעי, חינוכי ותרבותי – ייווצר גרעין אשר יוכשר ישירות בידי אותו מאסטר עצמו. אלה ייקראו בהדרגה על ידי מוסדות ממשלתיים להענקת עזרה וייעוץ, ויגבר כוחם הפעיל להשפיע על החלטות ממשלה. כך הם יוכלו להניח ישירות את היסודות לסדר העולם החדש.

השנתיים הבאות תהיינה עדות לצמיחה זו בכוח ובהשפעה על העולם. לחברים מסוימים בקבוצה הפנימית יוצעו תפקידים ארגוניים וממשלתיים, שדרכם הם יוכלו ליישם את השינויים הנחוצים. בדרך זו, תעבור החברה התמרה הדרגתית, ללא המהומה והתוצאות הטראומטיות שבדרך כלל מלוות מהפכות פוליטיות, כמו למשל המהפכה התרבותית בסין והמקבילה שלה באפריקה ובדרום אמריקה. יושגו שינויים מרחיקי לכת עם הפרעות מזעריות במרקם החברתי הקיים, וזאת באופן הגיוני ומסודר, באמצעות חקיקה והסכמה כללית. תהליך זה יכבד את העיקרון הדמוקרטי, ויעילותו תהיה אפקטיבית כאשר הוא יכוון לטובת הכלל. השתתפותם של כל מגזרי החברה בבניית הסדר החברתי החדש תבטיח את האימוץ המהיר של הצעדים הדרושים ליישומו.

אין ספק שתתעורר התנגדות מצד ה'מועדפים' בחברה, אשר יראו בשינויים המתחייבים אבדן של כוחם ושל מעמדם המסורתי; אולם הצורך בשינוי יהפוך להיות ברור באופן כה חד-משמעי, שכוחם לא יעמוד להם לעצור את התנופה. שיטת המעמדות הנוכחית חייבת להיעלם, לטובת האנושות האחת.

המוסדות הפיננסיים והבנקאיים הבינלאומיים, האוחזים כיום בעוצמה שלא תיאמן, יהיו בין האחרונים לקבל את העובדה ששינוי מוחלט בשיטה הכלכלית והפיננסית של העולם היא הכרח המציאות. לממלכה הרוחנית יש תכניות מוכנות על מנת להתמודד עם מכשול זה, הכרוכות בבנייה מחדש של הסדר הכלכלי והפיננסי העולמי. עובדים עם הממלכה הרוחנית קבוצת מקודשים גבוהים, כלכלנים, תעשיינים ומומחים פיננסיים בעלי ניסיון ויכולת מוכחים, אשר פיתחו סדרת תכניות-אב אלטרנטיביות שבכוחן לפתור את בעיות חלוקת המשאבים, שהיא הבסיס למשבר העולם הנוכחי. תכניות אלה ייושמו במהירות כאשר הצורך בהן יתבהר ויתקבל, וצורך זה ייכפה על מדינות העולם על ידי כובד המשקל של דעת הקהל אשר היום מיודע לו. זעקת העזרה לצדק חברתי מצד המדינות העניות והגוועות תהיה רמה ודרמטית מכדי שניתן יהיה להתעלם ממנה. התפתחות זו תכין את הרקע לנוכחותו של המאיטרייה, ויוביל את האנושות להתנסות של עידן הדלי.

דברים אלה עשויים להיראות לרבים כחזון בלתי אפשרי ובלתי מציאותי. אולם בעקבות אלה מבינינו שתפקידם להכין את הציבור יבואו אחרים, בעלי הכשרה וידע ייחודיים בארגון ובניהול, בתחומים כמו כלכלה, תעשייה ומדע. לא ירחק היום, ואנשים אלה יהיו בעמדות של כוח, לאחר שנבחרו באופן דמוקרטי בזכות חכמתם ודאגתם נטולת האנוכיות לטובת הכול. מתוך עמדות כוח אחראיות אלה הם יבנו את המסגרת של מבני החברה של העידן החדש.

אוכלוסיית העולם תתחיל להבין שבפעם הראשונה בהיסטוריה יוכל הצורך הממשי שלהם לאורח חיים מלא וטוב יותר להפוך למציאות, בתנאי שהם יעשו את המאמץ הדרוש להתגבר על האינרציה אשר דיכאה אותם במשך מאות שנים. בכל מקום נעשים צעדים בכיוון הזה. זהו זמן של משבר וחוסר-ודאות עבור רוב בני האדם, אולם מאחרי התוהו הגלוי מתפתחת תבנית חדשה, דרך חדשה להתייחס לחיים, שטמונים בחובה זרעי התרבות של העידן החדש; העקרונות המנחים שלה הם שיתוף ושיתוף פעולה, סובלנות ורצון טוב. איכויות אלה כבר טבועות איתן בהכרתם ובלבם של מיליונים, והן תבואנה לידי ביטוי יותר ויותר.

תקופה זו של ניסיונות ומבחנים תעבור בהדרגה למצב של מיזוג מוכח. האנושות, קרי, תלמיד העולם, עומדת בפתחה של מודעות חדשה של עצמה ושל תכליתה, והיא למיין את האנרגיות הנכנסות לפלנטה ולהתמירן באופן מדעי לממלכות הנמוכות של הטבע. בכך יהפוך האדם לשותף פעיל של אותו המקור של כל ההתגלמויות שאנו מכנים אלוהים.

מכוח רצונו, האדם יזַמן לידי הוויה צירוף של כוחות וצורות שבאמצעותם תבונתו העליונה תוכל להתגשם. מכשירים ומכונות אלה ייטלו מעל כתפיו את משא ייצורם של המוצרים הנחוצים לחיי קהילה, ובכך יאפשרו לאדם להתפנות ולעסוק בחקירה העמוקה יותר של הטבע והפוטנציאל הפנימי שלו שאותם הוא נועד לגלות.

בדרך זו האדם יגיע לדעת את עצמו כהוויה השמימית שהינו.

ההופעה הפיסית בעולם

יש אנשים המאמינים שהמאיטרייה לא יופיע בנוכחות פיסית מלאה, אלא פשוט ישפיע וימלא את העולם ברוחו ובכוחו.

כוחו ונכוחותו הרוחנית כבר משפיעה על העולם כולו. דרך זו היא רק אחת משלוש האופנים או השלבים של הופעתו.

הדרך השנייה היא האצלת תלמידיו ברמה השכלית, השפעתו הטלפתית עליהם, שהיא עיקר עבודתו במישור המנטלי.

באמצעות שפעת עקרון או תודעת האהבה – אנרגיית האהבה הקוסמית שהוא מגלם ומעגן בעולם בעבורנו - שיטה שנייה זו של הופעתו קיימת ופועלת זה זמן רב, מעוררת אנשים בכל מקום לחיים הרוחניים החדשים הממתינים לאנושות.

ב19- ביולי, 1977 הוא הפעיל את השלב השלישי – את נוכחותו הפיסית הישירה בעולם.

התגלותו תהיה ברורה וידועה לכול. אולם הדבר יתרחש רק כאשר מספיק אנשים יגיבו למשנָה ולאנרגיות הנובעות היום מנקודת ההתמקדות הנסתרת שלו בעולם המודרני; וכאשר הכיוון החדש שהאנושות חייבת לנקוט בו יתחיל להתבסס. האנשים חייבים להשתוקק לשינויים אלה, ולהתחיל ליישמם מרצונם החופשי – ובכך להוכיח שהם מוכנים להתגלוּת ולתורה החדשה שהוא מביא.

גילויו של מורה האהבה

האנשים יתחילו להיווכח בהדרגה שיושב בתוכם אדם אשר חכמתו, אהבתו, ההיקף הרחב של מיקודו, ושכלו החד החודר דרך לבה של כל בעיה הינם מעבר ל'רגיל'. אלה שיגיבו ייאספו סביבו, ויתחילו להקרין משהו מאהבה זו ומחכמה זו. באמצעותם הוא יכול לפעול. הם אלה שישנו את העולם, בהשפעתו. בבוא הזמן, כה רבים יגיבו להשפעתו, שהוא יוכל לגלות את טבעו האמיתי ואת מעמדו בבטחה. אז ידע העולם שמורה העולם שוכן בקרבו.

אין הוא בא בעיקרו כמנהיג דתי; מאמציו יכוּונו אל גברים ונשים בעלי רצון טוב בכל המגזרים של החיים האנושיים. הוא ידבר אל כל האדם, כמורה העולם, ויראה שהחיים הרוחניים הינם נורמליים וטבעיים לכל אדם, וניתן לחיות אותם בכל תחום של הפעילות האנושית, לא רק בתחום הדתי. הוא ידגיש את החיבור הפנימי שלנו כנשמות, אשר זהות לנשמה האחת.

לא ירחק היום שבו גברים ונשים מכל העולם יתאספו סביב למכשירי הרדיו והטלוויזיה כדי להקשיב למאיטרייה ולחזות בו; לראות את פניו, ולשמוע את מילותיו החודרות ללא קול בהכרתם, בשפתם שלהם. בדרך זו הם ידעו כי הוא אכן מורה העולם; בדרך זו גם נתנסה, הפעם בקנה מידה עולמי, באירועים שהתרחשו לעיני השליחים בחג השבועות – ולציון אירוע זה יהפוך שבועות לחג העיקרי של דת העידן החדש. בכך המאיטרייה גם ידגים את יכולתו העתידית של הגזע האנושי לתקשר באופן מנטלי וטלפתי על פי רצון, מעבר למרחקים.

משימתו, ומשימתם של תלמידיו, מורי החכמה, תהיה לחנוך את עידן הדעת, עידן האחווה, עידן האהבה, ובכך להביא את האדם אל הכרה מודעת מלאה של עצמו כחלק בלתי נפרד של המהות האלוהית האחת.

מאיטרייה הגיע להחלטה גורלית זו לשוב עכשיו, טרם הזמן המתוכנן, כשליחה של ההשגחה האלוהית על מנת להקל את תוצאותיהם של אסונות אפשריים מסוימים שאחרת היו גורמים לקושי ולסבל נרחב; מעל לכול, על ידי האצת תהליך השינוי באמצעות נוכחותו הישירה בעולם, הוא שואף להציל מיליונים ממוות וממצוקה של רעב, ולשחרר מכפייה את אלה המתייסרים בבתי הסוהר ברחבי העולם בעבור ה"פשע" של חשיבה עצמאית.

כמו כן, כמו כל דבר אחר, תגובת האנושות לגירוי גבוה היא בטבעה מחזורית. אנו נמצאים עכשיו על גל גואה של תגובה לשפע הרוחני, תנועה שהמאיטרייה יכול לנצלה כל עוד היא נמשכת.

גוף ההתגלמות שלו הושלם עכשיו. הוא הכין גוף זה כך שיעמוד בלחץ של חיים גלויים בעולם.

לא נחוצה אמונה מוחלטת שכל זה הוא אמת. הנחיצות המכריעה בתקופה הנוכחית היא קבלה, בראש פתוח, של האפשרות של חזרתו של מורה העולם. דבר זה לבדו ישחרר באנושות את התקווה המחודשת ואת התוחלת הרוחנית, אשר יפיחו תעוזה וביטחון בשינוי הכיוון אשר עתה נחוץ מאוד, וגם יבטיחו תגובה חיובית למסר שלו ולתורתו, כאשר יגלה את עצמו.

 

בנג'מין קרם, לונדון 1979


This book is available in Hebrew at:
http://www.mirkam.org

This web site is sponsored by Share International, a non-profit educational organization with sister groups in over 25 countries.


Other languages       Introduction     Who is Maitreya?
Share International          Share International archives         Top

Last modified 10 March 2014